RED Academy

2021.02.08

        Kiss Szilvia                                     Gaál Viktor                                        Brózik Klára
Egyéni-, és Csoportos                          RED Master tréner,                                  RED Master tréner,
              RED EQ tréner                                  pszichológus                              szervezetfejlesztő tréner

Elérhetőségek:
+36 30 830 0139


https://redacademy.hu/

https://www.facebook.com/redakademiabudapest


 Az érzelmi intelligencia az utóbbi egy-két évben egyre inkább előtérbe került. Gaál Viktor pszichológusi munkáján keresztül kezdett el foglalkozni az EQ-val és sok év után alkotott meg egy saját módszertant. Brózik Klári a szervezeti szférában foglalkozott már korábban is intenzíven az EQ fejlesztéssel,  míg Kiss Szilvi executive coachként segítette vezetők munkáját és indult el az érzelmi intelligencia kérdésének irányába. Az ő hármasuk alkotja a RED Academy oktatói gárdáját. 


Hogyan, illetve milyen céllal született meg a RED Academy?

Viktor
Rengeteg évünk van az érzelmi intelligencia (EQ) fejlesztésében, melynek során kidolgoztuk a RED módszertant. Az erre épülő EQ fejlesztések, EQ-val történő munkák következtében született meg a RED Academy. Résztvevők, kliensek, ismerősök egyre többen érdeklődtek az iránt, hogy hol lehet megtanulni a módszert. Annyira tetszett nekik, ahogy velük dolgoztunk egyéni, csoportos vagy épp párkapcsolati mediációs EQ tréningen, hogy szerették volna megtanulni. Ennek hatására hoztuk létre magát a képzést.

Klári
Mivel egyre több ügyfél, kliens érkezett a REDWood Offices-ban lévő bázisunkra, szükségünk lett egy saját RED tréner, coach csapatra, akik tudnak a módszer szerint dolgozni.


A RED, mint módszertan, mit takar?

Viktor
A RED egy mozaikszó: Radical Emotional Development, magyarul nagyon hatékony, nagyon gyors, érzelmi fejlődés. A célunk ezzel a módszerrel az, hogy az érzelmi intelligenciát fejlesszük minél gyorsabb, hatékonyabb technikákkal.

Klári
Ez egy olyan módszertan, melyben több pszichológiai irányzat is szerepel, úgy mint jungi analízis, Gestalt, pszichodráma, NLP (neuro-lingvisztukus programozás), TA (tranzakció analízis). 
Egyik hitvallásunk, hogy pszichoedukáljuk a kortársainkat. 

Viktor
Fontos eleme a RED módszernek, hogy nem csak feloldjuk az elakadásokat, hanem a pszichológiai hátteret is átadjuk a klienseinknek azért, hogy jobban értsék a saját életüket.

Klári
Így később képesek lesznek arra, hogy saját maguk oldják meg a problémáikat.


A RED Academy tehát (az ilyen) a RED módszer szerint dolgozó szakemberek képzésére specializálódott?

Viktor
Igen. Lényegében egyéni-, csoportos-, és szervezetfejlesztő RED EQ trénereket képzünk.

Klári
A képzésnek nem feltétele, hogy coach oklevéllel, vagy pszichológus diplomával rendelkezzen az adott jelentkező.

Szilvi
Viszont nagy örömünkre sok pszichológustan hallgató, frissen végzett pszichológus is jelentkezett annak okán, hogy a módszertan igen gyakorlatorientált. Ez nagyon sokat tud segíteni nekik abban, hogy könnyebben átvigyék az elméletet a gyakorlatba. 


Kinek ajánljátok még a képzést?

Klári
A segítő szakmákban dolgozóknak, trénereknek, coachoknak, akik szeretnék az eszköztárukat bővíteni, vagy azoknak, akik sokkal mélyebben szeretnék megismerni a saját működéseiket. 


Több típusú képzésetek van. Egymástól független oklevelet, képesítést lehet megszerezni?

Viktor
Lényegében van egy bevezető szint: az asszisztensi, ahol az elméleti háttérre fókuszálunk és kevesebb technikát tanulunk. Erre épül a többi szint, azaz a három különálló tréneri: egyéni, csoportos, szervezetfejlesztő. A RED Master képesítést pedig ez a három adja ki. 


Miben különbözik a szervezetfejlesztésben használt RED módszer a civil EQ tréning csoportoktól?

Klári
Az egyéni, úgymond civil EQ tréningeken jóval több személyes tartalommal dolgozunk, míg egy szervezeten belül csak azokkal a folyamatokkal, jelenségekkel foglalkozunk, amik a munkavállalói, vezetői szerepében befolyásolják a klienst.
Általános szervezetfejlesztéshez képest viszont markánsan több a pszichológiai elem, ami fontos a csoportdinamika, az EQ személyes és társas kompetenciáinak fejlesztése szempontjából.
A vezetéshez, szervezetek fejlesztéséhez tartozó témakörök mind kapnak egyfajta EQ perspektívát, egy soft megközelítési módot. A képzésen résztvevők kifejezetten inspirálónak szokták nevezni a régi módszerek "újrahuzalozását".

Viktor
Persze a szervezeten belül is sokszor ugyanoda jutunk. A gyökerekhez, mintázatokhoz, meghatározó életeseményekhez. Szükség van a személyes EQ tréningekre is (ez egyfajta coaching), hiszen a személyes témák, helyzetek átbeszélése nem az egész csapat előtt zajlik.

Klári
Továbbá praktikus a résztvevőknek, hogy ha a felismerések által úgy döntenek, tovább szeretnék fejleszteni magukat, ezt helyben nálunk, velünk megtehetik, hiszen a kapcsolat és a kialakult bizalom már adott.


Milyen hosszú egy képzési folyamat? Hogyan épül fel?

Szilvi
Az egyéni EQ tréneri szint fél évet ölel fel,( 100 óra) mely után következik a gyakorlat és a vizsga. Az asszisztensi tréning 2 modulból áll, modulonként 30-30 óra a képzési idő. Ezután jön az egyéni EQ tréner fokozat, amely szintén 30 óra. Mindezeken felül teljesíteni kell még 10 óra kötelező gyakorlatot egyéni coaching formában.
Havi lebontásban ez másfél napot jelent, péntek délután/este és szombaton teljes nap. 
A csoportos EQ tréner képzés megkezdése előtt pedig, a képzés részeként, kötelező minimum egy 10 alkalmas EQ tréningen való részvétel is.

Klári
Igen, ez két dolog miatt is fontos: az egyik az, hogy saját élményt szerezzenek a módszerről, a másik, hogy stabil személyiséggel és önismerettel rendelkezzenek a leendő csoportvezetők, hiszen képesnek kell lenniük másokat kísérni, vezetni, tartani és helyzeteket facilitálni.


Az asszisztensi és az EQ tréner képzések hamarosan újra indulnak. Mikor kezdődik, lehet még rá jelentkezni?

Szilvi
Február végén startol a következő képzés és a jelenlegi helyzetre való tekintettel ez lesz a második olyan csoport, ahol hibrid megoldásban zajlik az oktatás. 
A képzés hatékonysága miatt nem vállalunk túl nagy létszámot ezért már csak 2-3 jelentkezőt tudunk fogadni. Február 19-ig van még lehetőség jelentkezni a megadott elérhetőségeken keresztül.
Az előző fél évet nagy sikernek könyveljük el a képzés átformálásának szempontjából. Hatékonyan tudtuk átemelni a személyes találkozókat online felületre. Sem a háttérelméleti, sem a gyakorlati képzés minősége nem sérült.


Sajnos nem egy oktatóval, trénerrel beszélgettünk már korábban arról, hogy ez szakmailag mennyivel másabb kihívások elé állítja az embereket. Ezúton is gratulálok nektek a sikeres átalakításhoz!

Ti, mint oktatók, milyen "szerepet" töltötök be a képzési folyamatban? Minden egységesen oszlik el?

Viktor
Az elméleti részben én vállalok nagyobb szerepet,mint a módszer megalkotója, a gyakorlatot Klári és Szilvi viszik együtt, de van olyan is, mikor a nagyobb intenzitás érdekében külön válunk még kisebb csoportra, értelemszerűen 1-1 vezetővel.

Szilvi
A tematika szerint alkalmanként 2 oktató van jelen, kivéve a mediációs gyakorlatot, ahol a gyakorlat elsajátítása megkívánja, hogy hárman legyünk. Ilyenkor hármunk közül valaki kívül marad, hogy segítse a képzésen résztvevőket, a másik 2 oktató pedig egy kitalált szituációban improvizál, lehetőséget adva a biztonságos gyakorlásra.

Klári
A 2021-es évtől kezdve pedig terveink között szerepelnek mini kurzusok indításai is. Egy-egy témakörrel kapcsolatban vendégoktatók meghívásával, témaspecifikus előadásokra lehet számítani.


Mi az, ami titeket, mint oktatókat motivál a tudásátadásra?

Viktor
Most mondhatok nagy szavakat? (Hogyne! - nevetünk) 
Nekem van egy olyan küldetés tudatom, hogy lényegében társadalmi szinten szeretném az érzelmi intelligenciát, érzelmi tudatosságot fejleszteni. Azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy társadalom minél egészségesebb legyen, elengedhetetlen az érzelmi tudatosság.

Klári
Osztjuk Viktor véleményét.
Számomra nagyon fontos, hogy az emberek tudják, hogy miben vannak benne. Egyfajta önállóságot és szabadságot ad, ha fel tudják ismerni a saját, vagy embertársaik hárítási folyamatait és arra tudatosan reagálnak.

Szilvi
Engem mindig lenyűgöz az, amikor, mint egy háttér vagyunk jelen és látjuk, hogy hogyan kezdenek el kinyílni, hogyan kezdenek eszmélni a résztvevők önmagukat illetően, szűkebb, tágabb környezetükben és a gyakorlat során hogyan alkalmazzák a tanultakat. 


Volt-e már a képzés folyamán olyan, ami kiemelkedő hatással volt rátok?

Viktor
Nekem az egy szívet melengető érzés, ahogy a RED képzés résztvevői az eddigi évfolyamokban összekovácsolódtak és összetartottak. Később is összejártak, megbeszélték a világ dolgait, mert kaptak valami nagyon elemi, közös alapot.

Klári
Igen, számomra is hasonló. Mert ellentétben a multik világában lévő piaci motivációval a trénerek elsősorban érzelmi kötődés alapján maradnak itt velünk a RED kötelékében. Ez egyfajta lelki összetartozás, egymás segítése, közös értés és közös cél. Ezért is érezzük úgy, hogy a REDWoodban dolgozók egy nagy család.

Miért szerettek a REDWood falain belül dolgozni?

Viktor
A képzés szempontjából különösen hasznos, hogy vannak nagy termek, ahol az egész csoporttal jól tudunk dolgozni és szükség esetén, ha 1-2 fővel elkülönülten kell ezt tennünk, ott vannak a coaching szobák is.

Szilvi
Illetve nagyon jó központi helyen van a REDWood, mindenki könnyen, gyorsan idetalál, szeretik a környéket, szeretnek itt ebédelni. Tényleg családias hangulat van.